การศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองสำหรับสังคมไทย

คุณสมบัติสินค้า:

โดย : ถวิลวดี บุรีกุล, ทศพล สมพงษ์ และ สมเกียรติ นากระโทก.

Share

ชื่อหนังสือ :การศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองสำหรับสังคมไทย
โดย : ถวิลวดี บุรีกุล, ทศพล สมพงษ์ และ สมเกียรติ นากระโทก.

สถาบันพระปกเกล้า,2563.
ISBN : 9786164761308
พิมพ์ครั้งที่ 1 /จำนวนหน้า  295หน้า.


รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

นโยบายสาธารณะ
ประชาธิปไตย
การมีส่วนร่วมของประชาชน


ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 
Powered by MakeWebEasy.com