In Their Views บทสัมภาษณ์จาก 5 นักวิชาการ

คุณสมบัติสินค้า:

โดย: ภูริภัทร์ เครือนพรัตน์,ขวัญข้าว คงเดชา บรรณาธิการ

Share

ชื่อหนังสือ: In Their Views บทสัมภาษณ์จาก 5 นักวิชาการ
โดย: ภูริภัทร์ เครือนพรัตน์,ขวัญข้าว คงเดชา บรรณาธิการ

สถาบันพระปกเกล้า,2565.
ISBN :9786164762381
พิมพ์ครั้งที่1/จำนวนหน้า 159หน้า.


รายละเอียดโดยย่อ.

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมการถอดบทสัมภาษณ์ ของนักคิด นักวิเคราะห์

นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ หลายท่าน ซึ่งได้เลือกสรร มาจากโครงการ

"In Their Views:ในมุมมองของท่าน" สถาบันพระปกเกล้า

มีพันธกิจในการส่งเสริมความคิด และอุดมการณ์แบบประชาธิปไตย

สู่สังคมในแนวทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ไม่หยุดนิ่งทางการเมือง

ให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นหนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 

Powered by MakeWebEasy.com