การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

คุณสมบัติสินค้า:

โดย : ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ

Share

ชื่อหนังสือ: การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริต
และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน
โดย :ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ

สถาบันพระปกเกล้า,2559
ISBN: 9789744499004
พิมพ์ครั้งที่1/จำนวนหน้า 370 หน้า,ภาพประกอบ.

รายละเอียดโดยย่อ.
อ้างอิงโดยห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

บทคัดย่อ
-- บทที่ 1 บทนำ
-- บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
-- บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
-- บทที่ 4 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริต
และสรุปผลแนวทางในการต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสมกับประเทศไทย
-- บทที่ 5 ผลการดำเนินการจัดทำสื่อ และเผยแพร่ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริตไปสู่กลุ่มเยาวชน และสาธารณะ
-- บทที่ 6 ผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน
สรุปผลและถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน
-- บทที่ 7 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
-- ภาคผนวก


หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้