ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ปฏิรูปราชการไทยเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม

คุณสมบัติสินค้า:

โดย: ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

Share

ชื่อหนังสือ :  ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ผู้ปฏิรูปราชการไทยเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม

โดย : ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

สถาบันพระปกเกล้า,2564
ISBN :9786164762046
พิมพ์ครั้งที่ 1/จำนวนหน้า 148 หน้า.

รายละเอียดโดยย่อ

หนังสือจากโครงการวิจัยชุดผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ เพื่อให้สังคมมีทิศทางในการสร้างตัวแบบผู้นำร่วมกัน โดยศึกษาจากบุคคลสาธารณะที่ทำคุ ณประโยชน์ต่อสาธารณะ จำนวน 13 ท่าน อาทิ มหาตมา คานธี เนลสัน แมนเดลา โดยวิเคราะห์ผ่านความเป็นผู้ นำปัญญาเชิงปฏิบัติ (Wise Leadership) ตามกรอบของ ศ.อิกุจิโร โนนากะ และ ศ.ฮิโรทากะ ทาเคะอุชิ เจ้าของทฤษฎี สำหรับเล่มนี้ศึกษาพระอัจฉริ ยภาพจากพระกรณียกิจต่างๆ ของพระเจ้าบรมวงศ์ เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในฐานะผู้นำภาคราชการในช่วงที่ สังคมไทยมีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ในรัชสมั ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดี กระทรวงมหาดไทยพระองค์แรก ในฐานะเสนาบดีกระทรวงที่มี บทบาททางการเมืองมากที่สุดในสมั ยนั้น พระองค์ทรงแสวงหาความรู้ในงานที่ รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรู้ในเรื่องนั้ นอย่างรอบด้าน และทรงลงพื้นที่เพื่อศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ทรงปฏิบัติราชการได้เป็นแบบอย่ างที่ดีแก่ข้าราชการ การทำงานของพระองค์เกิดคุณู ปการต่อประเทศชาติอย่างกว้ างขวาง โดยเฉพาะอัตลักษณ์สังคมและวัฒนธรรม ทั้งในช่วงก่อนและหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองอันเป็นรากฐานของระบบราชการสืบต่อมาจึงถึงปัจจุบัน

 

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้