2W 1H รหัส (ไม่) ลับ … สำหรับธรรมาภิบาลองค์กรภาครัฐ

คุณสมบัติสินค้า:

โดย: ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ

Share

ชื่อหนังสือ: 2W 1H รหัส (ไม่) ลับ … สำหรับธรรมาภิบาลองค์กรภาครัฐ
โดย: ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ

สถาบันพระปกเกล้า,2564.
ISBN: 9786164761711
พิมพ์ครั้งที่ 1/จำนวนหน้า 133 หน้า : ภาพประกอบ.

รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

บทนำ ทำไม อะไร และอย่างไร เมื่อต้องใช้ธรรมาภิบาลกับองค์กรภาครัฐ.
บทที่ 1 Why : ทำไมต้องธรรมาภิบาล?
บทที่ 2 What : ธรรมาภิบาลคืออะไร?
บทที่ 3 How : บริหาร "กระบวนการ" อย่างไรให้มีธรรมาภิบาล?
บทส่งท้าย 2W 1H เมื่อธรรมาภิบาลใช้กระบวนการกำกับเป้าหมาย


หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 
Powered by MakeWebEasy.com