การเสริมสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็งเป็นสถาบันของประชาชน

คุณสมบัติสินค้า:

โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต และ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต

Share

ชื่อหนังสือ : การเสริมสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็งเป็นสถาบันของประชาชน
โดย : นิยม รัฐอมฤต และอุดม รัฐอมฤต

สถาบันพระปกเกล้า, 2564
ISBN : 9786164761810
จำนวนหน้า 195 หน้า.

รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
พรรคการเมือง,พรรคการเมืองไทย


หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 

Powered by MakeWebEasy.com