เกาะขอบสนามเลือกตั้งฟิลิปปินส์ 2559

คุณสมบัติสินค้า:

โดย: ถวิลวดี บุรีกุล,ปัทมา สูบกำปัง,เลิศพร อุดมพงษ์,ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี

Share

ชื่อหนังสือ: เกาะขอบสนามเลือกตั้งฟิลิปปินส์ 2559
โดย: ถวิลวดี บุรีกุล, ปัทมา สูบกำปัง, เลิศพร อุดมพงษ์,ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี

สถาบันพระปกเกล้า,2560.
ISBN: 9789744499660
พิมพ์ครั้งที่ 1/จำนวนหน้า 226หน้า.

รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

รูปแบบการเลือกตั้งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์,การเลือกตั้งทั่วไป 2559,การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน,บทเรียนจากการเลือกตั้งของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์


หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 
Powered by MakeWebEasy.com