ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น : สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป / ประจักษ์ ก้องกีรติ

คุณสมบัติสินค้า:

โดย :ประจักษ์ ก้องกีรติ

Share

ชื่อหนังสือ :ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น : สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป
ดย ประจักษ์ ก้องกีรติ


สถาบันพระปกเกล้า,2559.
ISBN : 9789744499141
พิมพ์ครั้งที่ 1/จำนวนหน้า 64หน้า.


รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

ชุดวิจัย การสังเคราะห์ข้อเสนอ การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
โครงการวิจัยเพื่อการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน
หลักการและเหตุผลในการออกแบบระบบการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
พลวัตรของการเมืองและการเลือกตั้งท้องถิ่นของไทย
กรณีศึกษาสภาพปัญหา พัฒนาการ และโจทย์ของการเลือกตั้งท้องถิ่น
ข้อเสนอเบื้องต้นในการปฏิรูปการเลือกตั้งท้องถิ่น


หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 
Powered by MakeWebEasy.com