มองอดีต แลอนาคต วัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการของรัฐ พ.ศ. 2546-2553

คุณสมบัติสินค้า:

โดย: สถาบันพระปกเกล้า

Share

ชื่อหนังสือ :มองอดีต แลอนาคต วัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ
และความพึงพอใจต่อการบริการของรัฐ พ.ศ. 2546-2553
โดย :สถาบันพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้า,2554.
ISBN : 9789744495709
พิมพ์ครั้งที่ 1/จำนวนหน้า 68 หน้า.


รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

บริการสาธารณะไทย 


ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 

Powered by MakeWebEasy.com