กฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศอังกฤษ : ศึกษาเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ...

คุณสมบัติสินค้า:

โดย: ณรงค์เดช สรุโฆษิต

หมวดหมู่ : กฎหมาย

Share

ชื่อหนังสือ: กฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศอังกฤษศึกษาเปรียบเทียบ
ร่างพระราชบัญญัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ...

โดย: ณรงค์เดช สรุโฆษิต

สถาบันพระปกเกล้า,2552
ISBN : 9789744495013
พิมพ์ครั้งที่ 1/จำนวนหน้า 167 หน้า.

รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
ประชาพิจารณ์,กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,กฎหมายอังกฤษ

 

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 
 

Powered by MakeWebEasy.com