พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง : มาตรฐานการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติสินค้า:

โดย: จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ บรรณาธิการโดย อรทัย ก๊กผล, อติพร แก้วเปีย.

Share

ชื่อหนังสือ :พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง:
มาตรฐานการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย : จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์
บรรณาธิการโดย อรทัย ก๊กผล, อติพร แก้วเปีย.


สถาบันพระปกเกล้า,2560.
ISBN : 9789744499820
พิมพ์ครั้งที่ 1 /จำนวนหน้า 73หน้า.

รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
การพัฒนาเมืองแง่สิ่งแวดล้อม,ความหลากหลายทางชีวภาพ,
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก


หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 

Powered by MakeWebEasy.com