นักการเมืองถิ่น จังหวัดตราด

คุณสมบัติสินค้า:

โดย ดร.นพดล พรามณี

Share

ชื่อเรื่อง : นักการเมืองถิ่น จังหวัดตราด
โดย ดร.นพดล พรามณี

สถาบันพระปกเกล้า, 2559
จำนวนหน้า 195 หน้า.

ISBN: 978-974-449-906-6

รายงานการวิจัยโครงการสำรวจเพื่อประมวลนักการเมืองถิ่น : จังหวัดตราด ได้ดำเนินการโดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์นักการเมืองและบุคคลที่เกี่ยวข้องประกอบกับการประมวลความรู้ ประสบการณ์ของผู้เขียนในพื้นที่จังหวัดตราดและการติดตามสถานการณ์ทางการเมือง มาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอเพื่อแสดงให้เห็นถึงภูมิพลังและบทบาทของนักการเมืองถิ่นจังหวัดตราดรวมทั้งสภาพความเป็นไปทางด้านการเมืองในพื้นที่จังหวัดตราด ตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2476 จนกระทั่งถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2554

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า

 

Powered by MakeWebEasy.com