พื้นที่เสรี (Open Space Technology - OST)

คุณสมบัติสินค้า:

โดย: พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

Share

หนังสือชุด เครื่องมือของวิทยากรกระบวนการ (Tools for Facilitator)
เรื่อง พื้นที่เสรี (Open Space Technology - OST)
โดย: พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

สถาบันพระปกเกล้า,2563.
ISBN: 9786164761629
พิมพ์ครั้งที่1/จำนวนหน้า 52หน้า.

รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

เครื่องมือพื้นที่เสรี (Open Space Technology) คืออะไร,
หลักการสำคัญและกฎของ OST,วิธีในการจัดประชุม OST,จุดแข็ง ข้อจำกัดและสิ่งที่พึงระวัง
ตัวอย่างการจัด OST,บทสรุป


หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
Powered by MakeWebEasy.com