ตัวกรอง (0) ล้าง

New Book

New

โดย: วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น และสติธร ธนานิธิโชติ บรรณาธิการ

225 THB ฿ 225
New

โดย: คะนอง พิลุน

245 THB ฿ 245
New

โดย: สติธร ธนานิธิโชติ, ณัชชาภัทร อมรกุล และปุรวิชญ์ วัฒนสุข

339 THB ฿ 339
New

โดย: นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 4

179 THB ฿ 179
New
Best Seller

โดย: ภูริ ฟูวงศ์เจริญ

680 THB ฿ 680
New
Best Seller

Editors: Professor Woothisarn Tanchai,Dr. Stithorn Thananithichot

330 THB ฿ 330
New

โดย: ภูริภัทร์ เครือนพรัตน์,ขวัญข้าว คงเดชา บรรณาธิการ

155 THB ฿ 155
New

โดย: อัมพร หมาดเด็น,อภิญญา ดิสสะมาน,มนวัธน์ พรหมรัตน์

199 THB ฿ 199
New

โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต และ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต

100 THB ฿ 100

โดย:อรรถสิทธิ์ พานแก้ว,และ ณัชชาภัทร อมรกุล

215 THB ฿ 215
New

โดย : ดร. ศิริวรรณ หัสสรังสี

330 THB ฿ 330
New

โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.พีรดร แก้วลาย และ ขวัญ พงษ์หาญยุทธ

125 THB ฿ 125
New

โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต และ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต

169 THB ฿ 169
New
Best Seller

โดย: ศ.วุฒิสารตันไชย และ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ,บรรณาธิการ.

230 THB ฿ 230

โดย :ถวิลวดี บุรีกุล, อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

330 THB ฿ 330
New
Best Seller

โดย :Woothisarn Tanchai and Teeraphan Jaiman Editors

289 THB ฿ 289
New

ความสำคัญของธรรมาภิบาลเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่หลายประเทศต้องฟื้นฟูประเทศให้กลับมาดีดังเดิม บางประเทศสามารถดำเนินการได้ หลายประเทศไม่สามารถทำได้ จำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศ แม้จะได้รับความช่วยเหลือในการฟื้นฟู แต่บางประเทศกลับใช้เวลาในการฟื้นฟูค่อนข้างยาวนาน ธนาคารโลกสนใจศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยความล้มเหลวในการพัฒนาที่ทำให้ประเทศไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาที่ยังยืนจำเป็นต้องอาศัย การปกครองที่ดี หรือ “ธรรมาภิบาล” จึงเป็นเหตุให้ประเด็นนี้ปรากฏสู่สาธารณะ จนปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดเป็นปัจจัยท้าทายธรรมาภิบาล ไม่ว่าจะเป็น การคอร์รัปชัน ความเหลื่อมล้ำ ความขัดแย้ง สิทธิ การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และนวัตกรรม แนวคิดธรรมาภิบาลยังจะนำมาใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่ หนังสือเล่มนี้เสนอ ความเป็นมา แนวคิด หลักการสำคัญ และประเด็นท้าทายธรรมาภิบาลในยุคปัจจุบัน นำไปสู่การเปิดมุมมองเพื่อนำไปปรับใช้ ต่อไป

220 THB ฿ 220
สินค้าหมด
New
Best Seller

โดย: รศ. ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

230 THB ฿ 230
New
Best Seller

โดย: ศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี และ ชัยวุฒิ ตันไชย

160 THB ฿ 160

โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย และ อาจารย์ชัยวุฒิ ตันไชย

89 THB ฿ 89
สินค้าหมด
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้