กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ

คุณสมบัติสินค้า:

โดย: ชมพูนุท ตั้งถาวร ;บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ปรึกษา

Share

ชื่อหนังสือ: กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ

โดย: ชมพูนุท ตั้งถาวร ;บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ปรึกษา


สถาบันพระปกเกล้า,2556.
ISBN :9789744497338
พิมพ์ครั้งที่ 1/จำนวนหน้า 343หน้า.


รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

กลุ่มคนแง่การเมือง,การมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย,นักการเมืองไทย,ทัศนคติ,การแก้ไขรัฐธรรมนูญ


หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 

Powered by MakeWebEasy.com