รูปแบบที่เหมาะสมของการได้มาซึ่งกรรมการในองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ

คุณสมบัติสินค้า:

โดย :นันทวัฒน์ บรมานันท์

Share

ชื่อหนังสือ :รูปแบบที่เหมาะสมของการได้มาซึ่งกรรมการในองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ
โดย :นันทวัฒน์ บรมานันท์

สถาบันพระปกเกล้า,2557.
ISBN: 9789744497734
พิมพ์ครั้งที่ 1/จำนวนหน้า 292หน้า.


รายละเอียดโดยย่อ.

การบริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์
องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ, องค์กรอิสระ


หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า

Powered by MakeWebEasy.com