บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า : ท้องถิ่นสีเขียว

คุณสมบัติสินค้า:

โดย: บรรณาธิการต้นฉบับ อรทัย ก๊กผล และ วิลาวัณย์ หงษ์นคร.

Share

ชื่อหนังสือ :บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า : ท้องถิ่นสีเขียว
โดย :บรรณาธิการต้นฉบับ อรทัย ก๊กผล และ วิลาวัณย์ หงษ์นคร.

สถาบันพระปกเกล้า,2559
ISBN :9789744499356
พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวนหน้า 209หน้า,ภาพประกอบ

รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดยห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

-กรณีศึกษา "การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-การบริหารจัดการป่าไม้
-การบริหารจัดการน้ำท่วม
-การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-การบริหารจัดการขยะ


หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 
Powered by MakeWebEasy.com