การศึกษากระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา:ตามบทบัญญัติที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

คุณสมบัติสินค้า:

โดย: มานวิภา อินทรทัต และ ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ

Share

ชื่อหนังสือ: การศึกษากระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา:ตามบทบัญญัติที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
โดย: มานวิภา อินทรทัต และ ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ

สถาบันพระปกเกล้า,2558.
ISBN: 9789744498786
พิมพ์ครั้งที่1/จำนวนหน้า 328หน้า.

รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
สมาชิกวุฒิสภาไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550


หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 

Powered by MakeWebEasy.com