คอร์รัปชั่น : ปัญหาของสังคมไทยและแนวทางแก้ไข

คุณสมบัติสินค้า:

โดย :ปธาน สุวรรณมงคล

Share

ชื่อหนังสือ :คอร์รัปชั่น : ปัญหาของสังคมไทยและแนวทางแก้ไข
โดย: ปธาน   สุวรรณมงคล

สถาบันพระปกเกล้า,2559.
ISBN :9789744499318 
พิมพ์ครั้งที่ 1/จำนวนหน้า 182หน้า.

รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

สถานการณ์คอร์รัปชั่นในประเทศไทย
การปราบปรามการคอร์รัปชั่นของไทย
การทุจริต
การฉ้อราษฎร์บังหลวง


หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 

Powered by MakeWebEasy.com