แนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

คุณสมบัติสินค้า:

โดย :สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

Share

ชื่อหนังสือ :แนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
โดย :สกนธ์ วรัญญูวัฒนา


สถาบันพระปกเกล้า,2559.
ISBN : 9789744499172
พิมพ์ครั้งที่ 1/จำนวนหน้า 59หน้า.

รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

ชุดวิจัย "การสังเคราะห์ข้อเสนอ"
การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
การปกครองท้องถิ่น ,การบริหาร,วิจัย


ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 

Powered by MakeWebEasy.com