ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติสินค้า:

โดย: สกล ลีโนทัย

Share

ชื่อหนังสือ: ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย:  สกล   ลีโนทัย

สถาบันพระปกเกล้า,2563.
ISBN : 9786164760882
พิมพ์ครั้งที่ /จำนวนหน้า  231 หน้า.


รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า


ความเป็นมาและวิวัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ประวัติความเป็นมาของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,การบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 

Powered by MakeWebEasy.com