ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : มีชัย วีระไวทยะ ผู้นำการพัฒนาประชากรและชุมชนสากล

คุณสมบัติสินค้า:

โดย :พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม, กตัญญู แก้วหานาม

Share

ชื่อหนังสือ: ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : มีชัย วีระไวทยะ ผู้นำการพัฒนาประชากรและชุมชนสากล
โดย: พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม,กตัญญู แก้วหานาม.


สถาบันพระปกเกล้า,2563.
ISBN : 9786164761124
พิมพ์ครั้งที่ 1 /จำนวนหน้า 128หน้า.

รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

คุณมีชัย วีระไวทยะ กับบทบาทการเป็นผู้นำการพัฒนาประชากร
แนวคิดผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ (The Wise Leadership),
การพัฒนาตัวแบบของการศึกษาผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติของ คุณมีชัย วีระไวทยะ,
ตัวแบบของการศึกษาผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติกรณี คุณมีชัย วีระไวทยะ.


ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 

Powered by MakeWebEasy.com