ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ :ความท้าทายของสังคมไทย

คุณสมบัติสินค้า:

โดย : คณะผู้จัดทำ วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น

Share

ชื่อหนังสือ: ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ :ความท้าทายของสังคมไทย.
โดย: คณะผู้จัดทำ วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น


สถาบันพระปกเกล้า, 2561.
ISBN: 9876164760491
พิมพ์ครั้งที่ 1 /จำนวนหน้า 255หน้า.

รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา,ความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย,โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 
Powered by MakeWebEasy.com