การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

คุณสมบัติสินค้า:

โดย : ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี, นุชประภา โมกข์ศาสตร์

Share

ชื่อหนังสือ :การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย.
โดย: ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี, นุชประภา โมกข์ศาสตร์. 

สถาบันพระปกเกล้า,2563.
ISBN : 9781614760813 
พิมพ์ครั้งที่ 1/จำนวนหน้า 127หน้า.

รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
การรู้เท่าทันสื่ออินเตอร์เน็ต,สื่อสังคมออนไลน์,อินเทอร์เน็ตกับเยาวชน
 


ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 

Powered by MakeWebEasy.com