รีเซ็ตการศึกษาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

คุณสมบัติสินค้า:

โดย : ไกรยส ภัทราวาท

Share

ชื่อหนังสือ : รีเซ็ตการศึกษาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม
โดย : ไกรยส ภัทราวาท

สถาบันพระปกเกล้า,2558
ISBN : 9789744498311
พิมพ์ครั้งที่ 1 /จำนวนหน้า 147หน้า.

รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
การศึกษาไทย,การปฏิรูปการศึกษา,นโยบายการศึกษา
การศึกษาชุมชน,การศึกษาเปรียบเทียบ

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 
Powered by MakeWebEasy.com