แม่บทการเมืองไทย

คุณสมบัติสินค้า:

โดย: นรนิติ เศรษฐบุตร

Share

ชื่อหนังสือ :  แม่บทการเมืองไทย
โดย : นรนิติ เศรษฐบุตร

สถาบันพระปกเกล้า, 
ISBN : 9786164760639
พิมพ์ครั้งที่ 2,ฉบับปรับปรุงแก้ไข /จำนวนหน้า 132หน้า.

รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
รัฐธรรมนูญไทยไทย,การเมืองและการปกครอง

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 
Powered by MakeWebEasy.com