การคลังท้องถิ่น: การขยายฐานรายได้และมาตรการลดความเหลื่อมล้ำ

คุณสมบัติสินค้า:

โดย: ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒ์

Share

ชื่อหนังสือ : การคลังท้องถิ่น: การขยายฐานรายได้และมาตรการลดความเหลื่อมล้ำ
โดย : ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒ์

สถาบันพระปกเกล้า,2559.
ISBN : 9789744499134
พิมพ์ครั้งที่ 1/จำนวนหน้า 98 หน้า.

รายละเอียดโดยย่อ.
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
การคลังท้องถิ่น,การปกครองท้องถิ่น,การกระจายอำนาจปกครอง

 

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า

Powered by MakeWebEasy.com